Australia Travel

December 2, 2010

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

Filed under: travel — Tags: — lnupey @ 5:23 am

เข้าชมได้ทั้งระยะสั้นต้องใช้วีซ่าหรือวีซ่าธุรกิจของผู้เข้าชมขึ้นอยู่กับลักษณะของการเข้าชม สามประเภทของวีซ่าผู้มาเยือนสำหรับบุคคลที่เดินทางไปยังออสเตรเลีย วีซ่าธุรกิจระยะสั้นมีสองประเภท ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องออกโดยประเทศที่พวกเขาอยู่ เหนือผู้สมัครต้องอายุ 70 ถึงสมบูรณ์"เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว"ใบรับรองจากแพทย์ที่ลงทะเบียน

ผู้เยี่ยมชมเข้าพักระยะสั้น

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือ Electronic> การท่องเที่ยวแห่ง, อนุญาตให้เข้าประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลาที่ จำกัด ได้สามเดือนหรือน้อยกว่า วีซ่านี้สำหรับคนที่ต้องการเข้าประเทศออสเตรเลียสำหรับการท่องเที่ยวเยี่ยมเพื่อนหรือญาติหรือในช่วงเวลาสั้นของการศึกษา ประชาชนเพียงอย่างเดียวและไม่สามารถนำที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

วีซ่านักท่องเที่ยว

วีซ่านักท่องเที่ยวสามารถนำมาใช้สำหรับหากพักมากกว่าสามเดือน แต่ยังน้อยกว่าปี วีซ่านี้ยังเป็นผู้ที่ต้องการเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยว, การเยี่ยมชมเพื่อนหรือญาติหรือในช่วงเวลาสั้นของการศึกษา ข้อมูลเพิ่มเติมของเอกสารที่จำเป็นที่จะแนบพร้อมกับใบสมัครสามารถดูได้ที่ http://www.austemb.org/DIMA/visiting/short_stay_visit.html

ผู้สนับสนุนวีซ่าครอบครัวของผู้เข้าชม

ผู้สนับสนุนของผู้เข้าชมวีซ่าช่วยให้ญาติสนิทซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติออสเตรเลียหรือมีถิ่นที่อยู่ถาวรในการรับประกันเยี่ยมชมของคุณ วีซ่าสำหรับการเข้าพักเป็นเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่า วีซ่านี้ถูกนำไปใช้โดยสปอนเซอร์ในประเทศออสเตรเลียวีซ่านี้ยังสามารถใช้ได้กับสมาชิกของสหพันธ์รัฐหรือพื้นที่รัฐสภานายกเทศมนตรีรัฐบาลท้องถิ่นหรือผู้แทนของหน่วยงานของรัฐ ผู้ให้การสนับสนุนอาจจะขอให้ยื่นพันธบัตรการรักษาความปลอดภัยของระหว่าง $ 3,500 และ $ 7,500 มีหลายเงื่อนไขที่แนบกับวีซ่านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการที่สามารถดูได้ที่ [http://www.immi.gov.au/facts/54sponsored.htm] เป็น

ธุรกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Short Stay ธุรกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (Electronic Travel Authority) ช่วยให้คนธุรกิจเพื่อเข้าชมออสเตรเลียได้ถึงสามเดือน วีซ่านี้สำหรับคนที่มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจเช่นการประชุมการเจรจาหรือเยี่ยมชมธุรกิจสำรวจ ในหมวดหมู่นี้มีอยู่สองประเภทขึ้นอยู่กับระยะเวลาของธุรกิจ ถ้าธุรกิจเป็นเพียงช่วงสั้น ๆ , ความตรงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยระยะสั้นสามารถใช้ได้ ชนิดนี้สามารถใช้ได้สำหรับสิบสองเดือนกับรายการหลายรายการและช่วยให้สูงสุดเพียง 3 เดือนอยู่สำหรับแต่ละรายการ ประเภทที่สองคือที่ถูกต้องตราบใดที่หนังสือเดินทางเป็นถูกต้อง ชนิดนี้คือการดำเนินธุรกิจเชิงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสามารถใช้ได้นานค่า ซึ่งจะช่วยให้หลายรายการเพื่อขอหนังสือเดินทางออสเตรเลียของชีวิตและยังคงอยู่ในออสเตรเลียได้ถึงสามเดือนที่รายการ

ธุรกิจวีซ่าเข้าพักระยะสั้น

วีซ่าธุรกิจระยะสั้นพักสำหรับผู้ที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าสู่ประเทศออสเตรเลียได้ถึงสามเดือนในการดำเนินธุรกิจเช่นเข้าร่วมประชุมการประชุมหรือการเจรจาหรือหาโอกาสทางธุรกิจ มีทางเข้าทางเดียวหรือวีซ่าเข้าประเทศหลายอาจจะออก

ค่าใช้จ่ายวีซ่าได้รับ $ 55 ขึ้นไปทุกประเภทยกเว้นการขอวีซ่าของผู้สนับสนุน

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: